Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân năm 2016
Ngày cập nhật 27/01/2016

Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016

Thời gian

Người tiếp

Chức vụ

Điện thoại

Địa điểm

15/01/2016

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông.

15/02/2016

Lê Viết Xuân

P.Giám đốc

0913458131

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/03/2016

Nguyễn Đức Hùng

P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/04/2016

Nguyễn Xuân Sơn

P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/05/2016

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/06/2016

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/07/2016

Nguyễn Đức Hùng

P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/08/2016

Nguyễn Xuân Sơn

P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/09/2016

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/10/2016

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/11/2016

Nguyễn Đức Hùng

P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

15/12/2016

Nguyễn Xuân Sơn

P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân -

Sở Thông tin và Truyền thông

 
Thanh tra Sở
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.642.019
Hiện tại 908 khách