Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân năm 2017
Ngày cập nhật 10/01/2017

Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017

Thời gian

Người tiếp

Chức vụ

Điện thoại

Địa điểm

16/01/2017

 Lê Sỹ Minh

 Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/02/2017

 Nguyễn Xuân Sơn

 P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/03/2017

 Nguyễn Đức Hùng

 P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

14/04/2017

 Lê Sỹ Minh

 Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/05/2017

 Nguyễn Xuân Sơn

 P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/06/2017

 Nguyễn Đức Hùng

 P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

14/07/2017

 Lê Sỹ Minh

 Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/08/2017

 Nguyễn Xuân Sơn

 P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/09/2016

 Nguyễn Đức Hùng

 P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

16/10/2017

 Lê Sỹ Minh

 Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/11/2017

 Nguyễn Xuân Sơn

 P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/12/2017

 Nguyễn Đức Hùng

 P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.642.019
Hiện tại 1.040 khách