Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân năm 2018
Ngày cập nhật 05/09/2018

Lịch tiếp công dân, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

 

Thời gian

Người tiếp

Chức vụ

Điện thoại

Địa điểm

15/01/2018

Lê Sĩ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

09/02/2018

Nguyễn Huy Hiển

P.Giám đốc

0915141331

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/03/2018

Nguyễn Đức Hùng

P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

13/04/2018

Nguyễn Xuân Sơn

P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/05/2018

Lê Sĩ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/06/2018

Nguyễn Huy Hiển

P.Giám đốc

0915141331

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

13/07/2018

Nguyễn Đức Hùng

P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/08/2018

Nguyễn Xuân Sơn

P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

14/09/2018

Lê Sĩ Minh

Giám đốc

0913425720

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/10/2018

Nguyễn Huy Hiển

P.Giám đốc

0915141331

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

15/11/2018

Nguyễn Đức Hùng

P.Giám đốc

0914019433

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

14/12/2018

Nguyễn Xuân Sơn

P.Giám đốc

0914202345

Phòng tiếp công dân - Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Thanh tra Sở
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.642.019
Hiện tại 887 khách