Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin tổng hợp
 
Tin tức Công nghệ thông tin
 
Tin tức Báo chí xuất bản
 
Tin tức Bưu chính - Viễn thông
 
Tin tức Công nghiệp ICT
Nhằm tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, trưa ngày 12/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai cấp phát thẻ “Kiểm soát...
Tuyên truyền, phổ biến >> Chế độ, chính sách
     Tháng 7 rất nhiều văn bản quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội có hiệu lưc thi hành, đặc biệt là: Tăng mức trợ cấp cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, thu hồi CMND cũ khi làm căn cước công dân gắn chip, những trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú...
Sở Thông Tin và Truyền Thông Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-STTTT ngày 16/3/2020 phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản.  
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ký ban hành nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/21021 về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3217/UBND-GD về việc triển khai Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025.  
Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 531/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chỉ đạo định hướng chiến lược đối với ngành Thông tin và Truyền thông như sau:
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2021.
Đó là nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh và thực thi đồng bộ các cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội các vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung, giải pháp cụ thể như sau:
Ngày 02/03/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyêt định có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2021 và thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2021  của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Ngày 14/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.
Các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng chống Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)       p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'}
Tháng 7 này, hàng loạt chính sách mới cũng được áp dụng, có thể kể đến: Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức, nâng chuẩn trình độ giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh...
Ngày 31/3/2020, Liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành văn bản số 798/HDLN-SLĐTBXH-STC-BHXH hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh(gọi tắt là doanh nghiệp) gặp khó khăn do dịch Covid -19 về trình tự, thủ tục lập hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tuyên truyền, phổ biến >> Chế độ, chính sách
     Tháng 7 rất nhiều văn bản quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội có hiệu lưc thi hành, đặc biệt là: Tăng mức trợ cấp cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, thu hồi CMND cũ khi làm căn cước công dân gắn chip, những trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú...
Sở Thông Tin và Truyền Thông Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-STTTT ngày 16/3/2020 phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản.  
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ký ban hành nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/21021 về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3217/UBND-GD về việc triển khai Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025.  
Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 531/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chỉ đạo định hướng chiến lược đối với ngành Thông tin và Truyền thông như sau:
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2021.
Đó là nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh và thực thi đồng bộ các cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội các vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung, giải pháp cụ thể như sau:
Ngày 02/03/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyêt định có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2021 và thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2021  của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Ngày 14/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.
Các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng chống Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)       p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'}
Tháng 7 này, hàng loạt chính sách mới cũng được áp dụng, có thể kể đến: Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức, nâng chuẩn trình độ giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh...
Ngày 31/3/2020, Liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành văn bản số 798/HDLN-SLĐTBXH-STC-BHXH hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh(gọi tắt là doanh nghiệp) gặp khó khăn do dịch Covid -19 về trình tự, thủ tục lập hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tuyên truyền, phổ biến >> Chế độ, chính sách
     Tháng 7 rất nhiều văn bản quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội có hiệu lưc thi hành, đặc biệt là: Tăng mức trợ cấp cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, thu hồi CMND cũ khi làm căn cước công dân gắn chip, những trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú...
Sở Thông Tin và Truyền Thông Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-STTTT ngày 16/3/2020 phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản.  
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ký ban hành nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/21021 về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3217/UBND-GD về việc triển khai Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025.  
Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 531/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chỉ đạo định hướng chiến lược đối với ngành Thông tin và Truyền thông như sau:
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2021.
Đó là nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh và thực thi đồng bộ các cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội các vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung, giải pháp cụ thể như sau:
Ngày 02/03/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyêt định có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2021 và thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2021  của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Ngày 14/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.
Các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng chống Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)       p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'}
Tháng 7 này, hàng loạt chính sách mới cũng được áp dụng, có thể kể đến: Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức, nâng chuẩn trình độ giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh...
Ngày 31/3/2020, Liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành văn bản số 798/HDLN-SLĐTBXH-STC-BHXH hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh(gọi tắt là doanh nghiệp) gặp khó khăn do dịch Covid -19 về trình tự, thủ tục lập hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.666.991
Hiện tại 1.256 khách