Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thu hồi Giấy phép ấn phẩm Dòng đời
Ngày cập nhật 15/12/2014

Ngày 12/12/2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 1881/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép xuất bản số phụ đối với ấn phẩm Dòng đời của báo Nông thôn Ngày nay. 

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi Giấy phép số phụ 127/GP-BTTTT ngày 17/01/2014 mà Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho báo Nông thôn Ngày nay xuất bản ấn phẩm Dòng đời vì ấn phẩm có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí trong thời gian dài, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, đề nghị khắc phục.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
mic.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.250.100
Truy cập hiện tại 2.848 khách