Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Hướng dẫn, kiểm tra các đại lý Game Online vi phạm qui định hoạt động trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid -2019.
Ngày cập nhật 20/03/2020

Ngày 14/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 424/STTTT-BCVT gửi UBND và Phòng VHTT các huyện, thị xã và thành phố Huế đề nghị triển khai thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tạm ngừng hoạt động các điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, game online trên địa bàn tỉnh.

Qua theo dõi, đến ngày 16/3/2020, trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn nhiều điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, game online mở cửa hoạt động chưa thực hiện việc tạm đóng cửa theo chỉ đạo để phòng, chóng dịch Covid – 2019. Trước tình hình đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Phòng VHTT, UBND cấp xã và Công an các phường, xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, game online nghiêm túc thực hiện việc tạm đóng cửa hoạt động để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Yêu cầu Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo tại mục 2, Công văn số 424/STTTT-BCVT, ngày 14/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông, phân công cán bộ thường xuyên vào phần mềm giám sát các đại lý intetnet và game online đã được Sở Thông tin và Truyên thông cấp tài khoản và mật khẩu để truy xuất dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra.

3. Đối với điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, game online cố tình không chấp hành tạm đóng cửa hoạt động theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Thông báo của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, đề nghị Đoàn kiểm tra căn cứ quy định tại điểm h, khoản 3 và khoản 4, Điều 69 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện để xem xét xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Cụ thể:

“h) Không thực hiện đúng các quy định khác về nghĩa vụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, d, e, g và h Khoản 3 Điều này.”

Quá trình kiểm tra, đề nghị Đoàn kiểm tra kiểm tra luôn các lỗi vi phạm (nếu có) quy định tại Điều 32, Điều 69 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện để xem xét xử lý các hành vi vi phạm của đại lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Về thẩm quyền xử phạt và mức phạt: quy định rõ tại Điều 2, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị liên hệ về Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, hỗ trợ (gặp đ/c Trương Thế Phú – Chánh Thanh tra Sở, số điện thoại 0234.3882333-15 hoặc di động 0905184999).

Đính kèm văn bản

 

 

Tập tin đính kèm:
ttphu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.017.939
Truy cập hiện tại 2.060 khách