Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin tổng hợp
 
Công nghệ thông tin
 
Báo chí xuất bản
 
Viễn thông
 
Bưu chính
Ngày 12/1, làm việc với ông Nguyễn Thanh Nam – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn Tập đoàn Viettel tiếp tục hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế...
Ngành TT&TT cần đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường
Ngày cập nhật 11/07/2019
Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 05/7/2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng  Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh "Toàn ngành đều đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường, 2045 thành nước công nghiệp phát triển”.
 
 
Một số điểm chính trong bài phát biểu định hướng, chỉ đạo cảu bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: 
 
Ngành TT&TT với các sứ mạng và định hướng mới. Báo chí, truyền thông phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, là nhân tố chính đấu tranh với nạn tin giả, tin xấu độc trên mạng, góp phần tích cực tạo ra niềm tin và đồng thuận xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường. Lĩnh vực ICT là nền tảng và là hạt nhân của chuyển đổi số, phát triển công nghệ và công nghiệp ICT góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. Việt Nam không đi theo nữa mà sẽ đi đầu trong một số lĩnh vực.
 
Quản lý nhà nước là nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của lĩnh vực quản lý. Lấy sự phát triển bền vững, tăng trưởng nhanh của ngành làm mục tiêu quản lý.
 
Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, là chủ đề trọng tâm của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Công nghệ mới, đổi mới sáng tạo là động lực tạo ra sự phát triển bền vững, bao trùm.
 
Nâng cao thứ hạng Việt Nam. Bám vào các KPI quốc tế để cải thiện thứ hạng. ICT là nền tảng nên cần phải đi trước.
 
Phương châm hành động: Người đứng đầu thì phải làm gương; Nhân viên thì kỷ cương, có kỷ luật; Tìm đúng việc trọng tâm để tập trung giải quyết, làm một việc để được nhiều việc; Cách tiếp cận thì đổi mới, đột phá, để biến cái không thể thành cái có thể.
 
Toàn ngành đều đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường, 2045 thành nước công nghiệp phát triển. Việc vĩ đại thì sẽ tạo ra người vĩ đại, doanh nghiệp vĩ đại.
Các cơ chế, chính sách của Bộ TT&TT đều có tham vấn, đối thoại, lắng nghe người dân, doanh nghiệp, các đối tượng liên quan. Tháo gỡ các khó khăn để phát triển bền vững.
 
Huy động mọi nguồn lực trong ngành, khích lệ các doanh nghiệp thương mại dịch vụ đã thành công chuyển sang làm công nghệ, công nghiệp. Bộ TT&TT là nơi mà các doanh nghiệp ICT có thể nhờ cậy để giải quyết các vấn đề về chính sách, là nơi hợp lực của toàn ngành.
 
Sử dụng công nghệ nhiều hơn, nhất là công nghệ mới, công nghệ số để giải các bài toán của ngành, của xã hội.
 
Đưa hệ thống đo lường KPI về các lĩnh vực hoạt động, với nhận thức, cái gì đo được thì mới quản lý được.
 
Báo chí cách mạng thì phải được hỗ trợ một phần từ ngân sách. Báo chí phản ánh dòng chảy chính của xã hội, tạo niềm tin đồng thuận xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường.
 
Thực hiện các chuyển dịch quan trọng: Từ chuyển phát hành thương mại điện tử; từ hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT; từ thế giới thực vào thế giới ảo thông qua chuyển đổi số; từ đi theo thành đi đầu; từ gia công lắp ráp thành nghiên cứu sản xuất sản phẩm Việt Nam; báo chí từ đi theo dòng phụ thành đi theo dòng chính; từ báo giấy thành báo công nghệ.
 
Đề cao vai trò của các Hiệp hội trong việc xây dựng chính sách, đưa chính sách vào cuộc sống, đại diện tiếng nói của người dân, doanh nghiệp.
 
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Về định hướng cho Bưu chính 6 tháng cuối năm: Ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng về định hướng phát triển bưu chính trong nền kinh tế số, theo hướng thương mại điện tử, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số, hình thành một số công ty lớn làm nòng cốt. Dịch vụ và phát hành sách tham khảo: Kinh tế số và hoạt động bưu chính số - toàn cảnh thế giới. Xây dựng hệ thống mã bưu chính tới từng địa chỉ; Đề án về cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính; Thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam.
 
Về định hướng Viễn thông 6 tháng cuối năm: Chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT để thúc đẩy chuyển đổi số. Chuyển dịch ngành viễn thông từ thoại sang data, thông qua việc giảm cước kết nối thoại; phổ cập smartphone.
 
Đấu thầu băng tần 2600Mhz và 700Mhz. Quy hoạch tần số 5G. Tuyên bố lộ trình cắt sóng 2G, 3G. Thử nghiệm Mobile Money; Đầu tư VNIX thành Trung tâm kết nối các ISP và CP; Xử lý các vấn nạn về rác viễn thông: Sim rác; tin nhắn rác; cuộc gọi rác; thư rác.
 
Nâng cao tỷ lệ chuyển mạng thành công, đạt ít nhất 90% vào cuối năm. 6 tháng đầu năm có tới trên 4.000 khiếu nại tới Bộ TT&TT về chuyển mạng giữ số, các doanh nghiệp viễn thông đã làm mất đi hình ảnh của ngành, nhất là VietNamobile.
 
Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp viễn thông. Chuẩn bị tổ chức Triển lãm Viễn thông Thế giới 2020 tại Việt Nam. Sau 50 năm Việt Nam mới đăng cai được sự kiện này.
 
Về định hướng Ứng dụng CNTT 6 tháng cuối năm: Tuyên bố Chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Bộ TT&TT làm đầu mối về kinh tế số. Ban hành các Khung về Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh, Nghị định về đầu tư và thuê CNTT.Xây dựng các Nghị định về Open Data và Định danh và xác thực điện tử.Thúc đẩy Chính phủ điện tử, mà trọng tâm là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, mục tiêu là 30%, đến hết 2019.
 
 Về định hướng cho lĩnh vực An toàn an ninh mạng 6 tháng cuối năm: Xây dựng Trung tâm an toàn không gian mạng cấp tỉnh (SOC). Tiếp tục xây dựng Việt Nam thành Hub về an toàn an ninh mạng của Asean. Hỗ trợ Lào và Campuchia xây dựng Trung tâm về giám sát an toàn không gian mạng.
 
Giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam cả về thông tin và tấn công mạng. Tích cực làm sạch không gian mạng theo Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo tỷ lệ tin tiêu cực trên không gian mạng không quá 10%. Tất cả các mạng viễn thông đều phải đầu tư công nghệ DPI, đảm bảo chặn lọc mạng ở mức sâu.
 
Chương trình đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Phát triển các mạng xã hội Việt Nam, nhất là các mạng xã hội với cách tiếp cận mới khác biệt căn bản với Facebook. Giá trị và thuật toán mạng xã hội phải được chia sẻ với khách hàng, tuân thủ luật pháp và các giá trị đạo đức căn bản của loài người. Thử nghiệm mạng Internet Việt Nam hoạt động độc lập. Phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng mạnh, không chỉ bảo vệ không gian mạng Việt Nam mà đi ra nước ngoài.
 
Về định hướng công nghiệp ICT 6 tháng cuối năm: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, về Make in Việt Nam. Thúc đẩy 4 loại doanh nghiệp: 1- Doanh nghiệp dịch vụ thương mại chuyển sang làm công nghệ, công nghiệp. 2- Các doanh nghiệp ICT đang hoạt động nhận sứ mạng mới về phát triển sản phẩm Việt Nam và chuyển đổi số cho đất nước. 3- Doanh nghiệp tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp khác. 4- Startup, khởi nghiệp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cả về công nghệ và mô hình kinh doanh mới.
 
Quy định về thử nghiệm chính sách sandbox; Đặc khu về thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Triển khai Trung tâm chính sách cho cách mạng công nghiệp 4.0, có hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới. Thúc đẩy nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G để năm 2020 Việt Nam có thiết bị.
 
Chương trình về khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ, đưa công nghệ ứng dụng vào mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội. Đây là các doanh nghiệp về tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ, tích hợp ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ ICT, cho các doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp này phải nhiều và rộng khắp trên toàn quốc.
 
Về định hướng lĩnh vực báo chí, xuất bản 6 tháng cuối năm: Thực hiện quy hoạch báo chí: Bộ TT&TT sẽ làm việc trực tiếp với từng tờ báo của các Hội, làm việc với thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về sắp xếp. Quy hoạch báo chí không chỉ là sắp xếp mà còn là cơ chế chính sách phát triển báo chí; là nâng cao năng lực của 06 cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện; là đào tạo nhân lực báo chí. Giải quyết tốt các phát sinh khi thực hiện Quy hoạch báo chí.
 
Giải quyết các tồn tại về: Báo hoá tạp chí, báo hoá trang tin tổng hợp, báo hóa mạng xã hội; xa rời tôn chỉ, mục đích; tư nhân hoá; khoán bài, khoán view; làm tiền doanh nghiệp (6 tháng có tới 1.000 khiếu nại liên quan tới báo chí làm thiệt hại cho doanh nghiệp). Sự tuân thủ luật pháp Việt Nam của các mạng xã hội nước ngoài. Giải quyết vấn nạn tin giả, tin xấu độc trên mạng.
 
Xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ cho báo chí kèm theo điều kiện đảm bảo, cơ chế đặt hàng báo chí. Báo chí cách mạng phải được hỗ trợ một phần từ ngân sách. Ra chính sách về kết nối nhà mạng và báo điện tử. Xây dựng Platform cung cấp nội dung trên không gian mạng cho các báo, nhằm hỗ trợ báo chí dùng công nghệ để phát triển.
 
Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, tổ chức bộ phận truyền thông của các Bộ theo hướng chuyên nghiệp, chủ động cung cấp thông tin, chủ động tuyên truyền, tránh khủng hoảng truyền thông.
 
Nguồn tài chính dành cho đào tạo báo chí và Giải thưởng Sách quốc gia tăng 6 sáu lần trong năm nay, bởi vậy sẽ có những đổi mới quan trọng theo hướng đào tạo chất lượng cao, Giải nhất cho Sách quốc gia sẽ có phần thưởng xứng đáng.
 
 
Theo mic.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ngành TT&TT cần đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường
Ngày cập nhật 11/07/2019
Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 05/7/2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng  Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh "Toàn ngành đều đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường, 2045 thành nước công nghiệp phát triển”.
 
 
Một số điểm chính trong bài phát biểu định hướng, chỉ đạo cảu bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: 
 
Ngành TT&TT với các sứ mạng và định hướng mới. Báo chí, truyền thông phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, là nhân tố chính đấu tranh với nạn tin giả, tin xấu độc trên mạng, góp phần tích cực tạo ra niềm tin và đồng thuận xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường. Lĩnh vực ICT là nền tảng và là hạt nhân của chuyển đổi số, phát triển công nghệ và công nghiệp ICT góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. Việt Nam không đi theo nữa mà sẽ đi đầu trong một số lĩnh vực.
 
Quản lý nhà nước là nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của lĩnh vực quản lý. Lấy sự phát triển bền vững, tăng trưởng nhanh của ngành làm mục tiêu quản lý.
 
Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, là chủ đề trọng tâm của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Công nghệ mới, đổi mới sáng tạo là động lực tạo ra sự phát triển bền vững, bao trùm.
 
Nâng cao thứ hạng Việt Nam. Bám vào các KPI quốc tế để cải thiện thứ hạng. ICT là nền tảng nên cần phải đi trước.
 
Phương châm hành động: Người đứng đầu thì phải làm gương; Nhân viên thì kỷ cương, có kỷ luật; Tìm đúng việc trọng tâm để tập trung giải quyết, làm một việc để được nhiều việc; Cách tiếp cận thì đổi mới, đột phá, để biến cái không thể thành cái có thể.
 
Toàn ngành đều đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường, 2045 thành nước công nghiệp phát triển. Việc vĩ đại thì sẽ tạo ra người vĩ đại, doanh nghiệp vĩ đại.
Các cơ chế, chính sách của Bộ TT&TT đều có tham vấn, đối thoại, lắng nghe người dân, doanh nghiệp, các đối tượng liên quan. Tháo gỡ các khó khăn để phát triển bền vững.
 
Huy động mọi nguồn lực trong ngành, khích lệ các doanh nghiệp thương mại dịch vụ đã thành công chuyển sang làm công nghệ, công nghiệp. Bộ TT&TT là nơi mà các doanh nghiệp ICT có thể nhờ cậy để giải quyết các vấn đề về chính sách, là nơi hợp lực của toàn ngành.
 
Sử dụng công nghệ nhiều hơn, nhất là công nghệ mới, công nghệ số để giải các bài toán của ngành, của xã hội.
 
Đưa hệ thống đo lường KPI về các lĩnh vực hoạt động, với nhận thức, cái gì đo được thì mới quản lý được.
 
Báo chí cách mạng thì phải được hỗ trợ một phần từ ngân sách. Báo chí phản ánh dòng chảy chính của xã hội, tạo niềm tin đồng thuận xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường.
 
Thực hiện các chuyển dịch quan trọng: Từ chuyển phát hành thương mại điện tử; từ hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT; từ thế giới thực vào thế giới ảo thông qua chuyển đổi số; từ đi theo thành đi đầu; từ gia công lắp ráp thành nghiên cứu sản xuất sản phẩm Việt Nam; báo chí từ đi theo dòng phụ thành đi theo dòng chính; từ báo giấy thành báo công nghệ.
 
Đề cao vai trò của các Hiệp hội trong việc xây dựng chính sách, đưa chính sách vào cuộc sống, đại diện tiếng nói của người dân, doanh nghiệp.
 
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Về định hướng cho Bưu chính 6 tháng cuối năm: Ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng về định hướng phát triển bưu chính trong nền kinh tế số, theo hướng thương mại điện tử, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số, hình thành một số công ty lớn làm nòng cốt. Dịch vụ và phát hành sách tham khảo: Kinh tế số và hoạt động bưu chính số - toàn cảnh thế giới. Xây dựng hệ thống mã bưu chính tới từng địa chỉ; Đề án về cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính; Thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam.
 
Về định hướng Viễn thông 6 tháng cuối năm: Chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT để thúc đẩy chuyển đổi số. Chuyển dịch ngành viễn thông từ thoại sang data, thông qua việc giảm cước kết nối thoại; phổ cập smartphone.
 
Đấu thầu băng tần 2600Mhz và 700Mhz. Quy hoạch tần số 5G. Tuyên bố lộ trình cắt sóng 2G, 3G. Thử nghiệm Mobile Money; Đầu tư VNIX thành Trung tâm kết nối các ISP và CP; Xử lý các vấn nạn về rác viễn thông: Sim rác; tin nhắn rác; cuộc gọi rác; thư rác.
 
Nâng cao tỷ lệ chuyển mạng thành công, đạt ít nhất 90% vào cuối năm. 6 tháng đầu năm có tới trên 4.000 khiếu nại tới Bộ TT&TT về chuyển mạng giữ số, các doanh nghiệp viễn thông đã làm mất đi hình ảnh của ngành, nhất là VietNamobile.
 
Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp viễn thông. Chuẩn bị tổ chức Triển lãm Viễn thông Thế giới 2020 tại Việt Nam. Sau 50 năm Việt Nam mới đăng cai được sự kiện này.
 
Về định hướng Ứng dụng CNTT 6 tháng cuối năm: Tuyên bố Chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Bộ TT&TT làm đầu mối về kinh tế số. Ban hành các Khung về Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh, Nghị định về đầu tư và thuê CNTT.Xây dựng các Nghị định về Open Data và Định danh và xác thực điện tử.Thúc đẩy Chính phủ điện tử, mà trọng tâm là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, mục tiêu là 30%, đến hết 2019.
 
 Về định hướng cho lĩnh vực An toàn an ninh mạng 6 tháng cuối năm: Xây dựng Trung tâm an toàn không gian mạng cấp tỉnh (SOC). Tiếp tục xây dựng Việt Nam thành Hub về an toàn an ninh mạng của Asean. Hỗ trợ Lào và Campuchia xây dựng Trung tâm về giám sát an toàn không gian mạng.
 
Giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam cả về thông tin và tấn công mạng. Tích cực làm sạch không gian mạng theo Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo tỷ lệ tin tiêu cực trên không gian mạng không quá 10%. Tất cả các mạng viễn thông đều phải đầu tư công nghệ DPI, đảm bảo chặn lọc mạng ở mức sâu.
 
Chương trình đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Phát triển các mạng xã hội Việt Nam, nhất là các mạng xã hội với cách tiếp cận mới khác biệt căn bản với Facebook. Giá trị và thuật toán mạng xã hội phải được chia sẻ với khách hàng, tuân thủ luật pháp và các giá trị đạo đức căn bản của loài người. Thử nghiệm mạng Internet Việt Nam hoạt động độc lập. Phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng mạnh, không chỉ bảo vệ không gian mạng Việt Nam mà đi ra nước ngoài.
 
Về định hướng công nghiệp ICT 6 tháng cuối năm: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, về Make in Việt Nam. Thúc đẩy 4 loại doanh nghiệp: 1- Doanh nghiệp dịch vụ thương mại chuyển sang làm công nghệ, công nghiệp. 2- Các doanh nghiệp ICT đang hoạt động nhận sứ mạng mới về phát triển sản phẩm Việt Nam và chuyển đổi số cho đất nước. 3- Doanh nghiệp tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp khác. 4- Startup, khởi nghiệp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cả về công nghệ và mô hình kinh doanh mới.
 
Quy định về thử nghiệm chính sách sandbox; Đặc khu về thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Triển khai Trung tâm chính sách cho cách mạng công nghiệp 4.0, có hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới. Thúc đẩy nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G để năm 2020 Việt Nam có thiết bị.
 
Chương trình về khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ, đưa công nghệ ứng dụng vào mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội. Đây là các doanh nghiệp về tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ, tích hợp ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ ICT, cho các doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp này phải nhiều và rộng khắp trên toàn quốc.
 
Về định hướng lĩnh vực báo chí, xuất bản 6 tháng cuối năm: Thực hiện quy hoạch báo chí: Bộ TT&TT sẽ làm việc trực tiếp với từng tờ báo của các Hội, làm việc với thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về sắp xếp. Quy hoạch báo chí không chỉ là sắp xếp mà còn là cơ chế chính sách phát triển báo chí; là nâng cao năng lực của 06 cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện; là đào tạo nhân lực báo chí. Giải quyết tốt các phát sinh khi thực hiện Quy hoạch báo chí.
 
Giải quyết các tồn tại về: Báo hoá tạp chí, báo hoá trang tin tổng hợp, báo hóa mạng xã hội; xa rời tôn chỉ, mục đích; tư nhân hoá; khoán bài, khoán view; làm tiền doanh nghiệp (6 tháng có tới 1.000 khiếu nại liên quan tới báo chí làm thiệt hại cho doanh nghiệp). Sự tuân thủ luật pháp Việt Nam của các mạng xã hội nước ngoài. Giải quyết vấn nạn tin giả, tin xấu độc trên mạng.
 
Xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ cho báo chí kèm theo điều kiện đảm bảo, cơ chế đặt hàng báo chí. Báo chí cách mạng phải được hỗ trợ một phần từ ngân sách. Ra chính sách về kết nối nhà mạng và báo điện tử. Xây dựng Platform cung cấp nội dung trên không gian mạng cho các báo, nhằm hỗ trợ báo chí dùng công nghệ để phát triển.
 
Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, tổ chức bộ phận truyền thông của các Bộ theo hướng chuyên nghiệp, chủ động cung cấp thông tin, chủ động tuyên truyền, tránh khủng hoảng truyền thông.
 
Nguồn tài chính dành cho đào tạo báo chí và Giải thưởng Sách quốc gia tăng 6 sáu lần trong năm nay, bởi vậy sẽ có những đổi mới quan trọng theo hướng đào tạo chất lượng cao, Giải nhất cho Sách quốc gia sẽ có phần thưởng xứng đáng.
 
 
Theo mic.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ngành TT&TT cần đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường
Ngày cập nhật 11/07/2019
Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 05/7/2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng  Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh "Toàn ngành đều đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường, 2045 thành nước công nghiệp phát triển”.
 
 
Một số điểm chính trong bài phát biểu định hướng, chỉ đạo cảu bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: 
 
Ngành TT&TT với các sứ mạng và định hướng mới. Báo chí, truyền thông phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, là nhân tố chính đấu tranh với nạn tin giả, tin xấu độc trên mạng, góp phần tích cực tạo ra niềm tin và đồng thuận xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường. Lĩnh vực ICT là nền tảng và là hạt nhân của chuyển đổi số, phát triển công nghệ và công nghiệp ICT góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. Việt Nam không đi theo nữa mà sẽ đi đầu trong một số lĩnh vực.
 
Quản lý nhà nước là nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của lĩnh vực quản lý. Lấy sự phát triển bền vững, tăng trưởng nhanh của ngành làm mục tiêu quản lý.
 
Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, là chủ đề trọng tâm của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Công nghệ mới, đổi mới sáng tạo là động lực tạo ra sự phát triển bền vững, bao trùm.
 
Nâng cao thứ hạng Việt Nam. Bám vào các KPI quốc tế để cải thiện thứ hạng. ICT là nền tảng nên cần phải đi trước.
 
Phương châm hành động: Người đứng đầu thì phải làm gương; Nhân viên thì kỷ cương, có kỷ luật; Tìm đúng việc trọng tâm để tập trung giải quyết, làm một việc để được nhiều việc; Cách tiếp cận thì đổi mới, đột phá, để biến cái không thể thành cái có thể.
 
Toàn ngành đều đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường, 2045 thành nước công nghiệp phát triển. Việc vĩ đại thì sẽ tạo ra người vĩ đại, doanh nghiệp vĩ đại.
Các cơ chế, chính sách của Bộ TT&TT đều có tham vấn, đối thoại, lắng nghe người dân, doanh nghiệp, các đối tượng liên quan. Tháo gỡ các khó khăn để phát triển bền vững.
 
Huy động mọi nguồn lực trong ngành, khích lệ các doanh nghiệp thương mại dịch vụ đã thành công chuyển sang làm công nghệ, công nghiệp. Bộ TT&TT là nơi mà các doanh nghiệp ICT có thể nhờ cậy để giải quyết các vấn đề về chính sách, là nơi hợp lực của toàn ngành.
 
Sử dụng công nghệ nhiều hơn, nhất là công nghệ mới, công nghệ số để giải các bài toán của ngành, của xã hội.
 
Đưa hệ thống đo lường KPI về các lĩnh vực hoạt động, với nhận thức, cái gì đo được thì mới quản lý được.
 
Báo chí cách mạng thì phải được hỗ trợ một phần từ ngân sách. Báo chí phản ánh dòng chảy chính của xã hội, tạo niềm tin đồng thuận xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường.
 
Thực hiện các chuyển dịch quan trọng: Từ chuyển phát hành thương mại điện tử; từ hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT; từ thế giới thực vào thế giới ảo thông qua chuyển đổi số; từ đi theo thành đi đầu; từ gia công lắp ráp thành nghiên cứu sản xuất sản phẩm Việt Nam; báo chí từ đi theo dòng phụ thành đi theo dòng chính; từ báo giấy thành báo công nghệ.
 
Đề cao vai trò của các Hiệp hội trong việc xây dựng chính sách, đưa chính sách vào cuộc sống, đại diện tiếng nói của người dân, doanh nghiệp.
 
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Về định hướng cho Bưu chính 6 tháng cuối năm: Ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng về định hướng phát triển bưu chính trong nền kinh tế số, theo hướng thương mại điện tử, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số, hình thành một số công ty lớn làm nòng cốt. Dịch vụ và phát hành sách tham khảo: Kinh tế số và hoạt động bưu chính số - toàn cảnh thế giới. Xây dựng hệ thống mã bưu chính tới từng địa chỉ; Đề án về cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính; Thành lập Hiệp hội Bưu chính Việt Nam.
 
Về định hướng Viễn thông 6 tháng cuối năm: Chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT để thúc đẩy chuyển đổi số. Chuyển dịch ngành viễn thông từ thoại sang data, thông qua việc giảm cước kết nối thoại; phổ cập smartphone.
 
Đấu thầu băng tần 2600Mhz và 700Mhz. Quy hoạch tần số 5G. Tuyên bố lộ trình cắt sóng 2G, 3G. Thử nghiệm Mobile Money; Đầu tư VNIX thành Trung tâm kết nối các ISP và CP; Xử lý các vấn nạn về rác viễn thông: Sim rác; tin nhắn rác; cuộc gọi rác; thư rác.
 
Nâng cao tỷ lệ chuyển mạng thành công, đạt ít nhất 90% vào cuối năm. 6 tháng đầu năm có tới trên 4.000 khiếu nại tới Bộ TT&TT về chuyển mạng giữ số, các doanh nghiệp viễn thông đã làm mất đi hình ảnh của ngành, nhất là VietNamobile.
 
Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp viễn thông. Chuẩn bị tổ chức Triển lãm Viễn thông Thế giới 2020 tại Việt Nam. Sau 50 năm Việt Nam mới đăng cai được sự kiện này.
 
Về định hướng Ứng dụng CNTT 6 tháng cuối năm: Tuyên bố Chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Bộ TT&TT làm đầu mối về kinh tế số. Ban hành các Khung về Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh, Nghị định về đầu tư và thuê CNTT.Xây dựng các Nghị định về Open Data và Định danh và xác thực điện tử.Thúc đẩy Chính phủ điện tử, mà trọng tâm là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, mục tiêu là 30%, đến hết 2019.
 
 Về định hướng cho lĩnh vực An toàn an ninh mạng 6 tháng cuối năm: Xây dựng Trung tâm an toàn không gian mạng cấp tỉnh (SOC). Tiếp tục xây dựng Việt Nam thành Hub về an toàn an ninh mạng của Asean. Hỗ trợ Lào và Campuchia xây dựng Trung tâm về giám sát an toàn không gian mạng.
 
Giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam cả về thông tin và tấn công mạng. Tích cực làm sạch không gian mạng theo Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo tỷ lệ tin tiêu cực trên không gian mạng không quá 10%. Tất cả các mạng viễn thông đều phải đầu tư công nghệ DPI, đảm bảo chặn lọc mạng ở mức sâu.
 
Chương trình đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Phát triển các mạng xã hội Việt Nam, nhất là các mạng xã hội với cách tiếp cận mới khác biệt căn bản với Facebook. Giá trị và thuật toán mạng xã hội phải được chia sẻ với khách hàng, tuân thủ luật pháp và các giá trị đạo đức căn bản của loài người. Thử nghiệm mạng Internet Việt Nam hoạt động độc lập. Phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng mạnh, không chỉ bảo vệ không gian mạng Việt Nam mà đi ra nước ngoài.
 
Về định hướng công nghiệp ICT 6 tháng cuối năm: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, về Make in Việt Nam. Thúc đẩy 4 loại doanh nghiệp: 1- Doanh nghiệp dịch vụ thương mại chuyển sang làm công nghệ, công nghiệp. 2- Các doanh nghiệp ICT đang hoạt động nhận sứ mạng mới về phát triển sản phẩm Việt Nam và chuyển đổi số cho đất nước. 3- Doanh nghiệp tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp khác. 4- Startup, khởi nghiệp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cả về công nghệ và mô hình kinh doanh mới.
 
Quy định về thử nghiệm chính sách sandbox; Đặc khu về thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Triển khai Trung tâm chính sách cho cách mạng công nghiệp 4.0, có hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới. Thúc đẩy nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G để năm 2020 Việt Nam có thiết bị.
 
Chương trình về khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ, đưa công nghệ ứng dụng vào mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội. Đây là các doanh nghiệp về tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ, tích hợp ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ ICT, cho các doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp này phải nhiều và rộng khắp trên toàn quốc.
 
Về định hướng lĩnh vực báo chí, xuất bản 6 tháng cuối năm: Thực hiện quy hoạch báo chí: Bộ TT&TT sẽ làm việc trực tiếp với từng tờ báo của các Hội, làm việc với thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về sắp xếp. Quy hoạch báo chí không chỉ là sắp xếp mà còn là cơ chế chính sách phát triển báo chí; là nâng cao năng lực của 06 cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện; là đào tạo nhân lực báo chí. Giải quyết tốt các phát sinh khi thực hiện Quy hoạch báo chí.
 
Giải quyết các tồn tại về: Báo hoá tạp chí, báo hoá trang tin tổng hợp, báo hóa mạng xã hội; xa rời tôn chỉ, mục đích; tư nhân hoá; khoán bài, khoán view; làm tiền doanh nghiệp (6 tháng có tới 1.000 khiếu nại liên quan tới báo chí làm thiệt hại cho doanh nghiệp). Sự tuân thủ luật pháp Việt Nam của các mạng xã hội nước ngoài. Giải quyết vấn nạn tin giả, tin xấu độc trên mạng.
 
Xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ cho báo chí kèm theo điều kiện đảm bảo, cơ chế đặt hàng báo chí. Báo chí cách mạng phải được hỗ trợ một phần từ ngân sách. Ra chính sách về kết nối nhà mạng và báo điện tử. Xây dựng Platform cung cấp nội dung trên không gian mạng cho các báo, nhằm hỗ trợ báo chí dùng công nghệ để phát triển.
 
Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, tổ chức bộ phận truyền thông của các Bộ theo hướng chuyên nghiệp, chủ động cung cấp thông tin, chủ động tuyên truyền, tránh khủng hoảng truyền thông.
 
Nguồn tài chính dành cho đào tạo báo chí và Giải thưởng Sách quốc gia tăng 6 sáu lần trong năm nay, bởi vậy sẽ có những đổi mới quan trọng theo hướng đào tạo chất lượng cao, Giải nhất cho Sách quốc gia sẽ có phần thưởng xứng đáng.
 
 
Theo mic.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.836.255
Truy cập hiện tại 1.094 khách