Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Công tác thông tin đối ngoại đã nâng lên một tầm mới
Ngày cập nhật 28/12/2019
Đó là nhận định từ những kết quả đã được trong hội nghị Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 26/12.
Báo cáo về công tác thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc do đồng chí Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày, đã đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương thành viên Ban chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin trên báo chí, phim ảnh, sản phẩm du lịch nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam nói chung và vùng đất lịch sử, văn hóa của tỉnh nói riêng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền biển, đảo đã góp phần thúc đẩy phát trển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thực thi pháp luật trên biển. Nhiều dự án đầu tư triển khai ở các địa phương ven biển đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân. Hoạt động thông tin tuyên truyền về phân giới cắm mốc và quản lý biên giới cũng được chú trọng, tạo hiệu ứng xã hội và nhân rộng các nhân tố mới trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới của quốc gia.
 
Pano tuyên truyền tại Cửa khẩu A Đớt do Sở TTTT phối hợp với BCH BĐBP tỉnh thực hiện
 
05 ý kiến tham luận từ các đơn vị, địa phương đã đánh giá một số nội dung như: Công tác phản bác thông tin sai sự thật trên môi trường mạng, đặc biệt là mạng xã hội; công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và của tỉnh, vấn đề về hạ tầng giao thông tại các khu vực cửa khẩu, công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành để góp phần phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới... 
 
 
 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình huống và các phương án định hướng thông tin ở từng cấp độ đóng vai trò quan trọng. Qua đó, nâng cao tính thuyết phục của các thông tin phù hợp với đối tượng và địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, vấn đề phân định biên giới, tình hình biển đảo, các vấn đề bức xúc trong xã hội để xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các địa phương kết nghĩa, các nước láng giềng, khu vực và các đối tác quan trọng; thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện với các tỉnh nước bạn Lào; kêu gọi xúc tiến đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của tỉnh ta trong nước, khu vực và trên thế giới.
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.103.112
Truy cập hiện tại 3.619 khách