Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin tổng hợp
 
Công nghệ thông tin
 
Báo chí xuất bản
 
Viễn thông
 
Bưu chính
Sáng ngày 20/01/2021, tại VP UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị Tổng kết Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 – 2020”. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có...
Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Ngày cập nhật 17/06/2020

Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 5009/UBND-YT ngày 15/6/2020, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên.

2. Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch, không để gián đoạn, lơ là, chủ quan, nhất là ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh tại các tuyến biên giới.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thúc đẩy việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại các nước, địa bàn an toàn, phối hợp các ngành sẵn sàng tiếp nhận lao động là người Việt Nam.

4. Giao Sở Du lịch chủ trì, tham mưu triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa.

5. Đồng ý cho mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke. Công an tỉnh có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy, các chất gây nghiện, mại dâm...)./.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Ngày cập nhật 17/06/2020

Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 5009/UBND-YT ngày 15/6/2020, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên.

2. Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch, không để gián đoạn, lơ là, chủ quan, nhất là ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh tại các tuyến biên giới.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thúc đẩy việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại các nước, địa bàn an toàn, phối hợp các ngành sẵn sàng tiếp nhận lao động là người Việt Nam.

4. Giao Sở Du lịch chủ trì, tham mưu triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa.

5. Đồng ý cho mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke. Công an tỉnh có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy, các chất gây nghiện, mại dâm...)./.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
Ngày cập nhật 17/06/2020

Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 5009/UBND-YT ngày 15/6/2020, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên.

2. Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch, không để gián đoạn, lơ là, chủ quan, nhất là ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh tại các tuyến biên giới.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thúc đẩy việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại các nước, địa bàn an toàn, phối hợp các ngành sẵn sàng tiếp nhận lao động là người Việt Nam.

4. Giao Sở Du lịch chủ trì, tham mưu triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa.

5. Đồng ý cho mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke. Công an tỉnh có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy, các chất gây nghiện, mại dâm...)./.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.861.388
Truy cập hiện tại 2.778 khách