Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin tổng hợp
 
Công nghệ thông tin
 
Báo chí xuất bản
 
Viễn thông
 
Bưu chính
Sáng ngày 20/01/2021, tại VP UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị Tổng kết Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 – 2020”. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có...
Không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 30/06/2020

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 29/6.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, mặc dù tại Việt Nam đã trải qua hơn 2 tháng chưa xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng nhưng không vì thế mà chủ quan trong phòng chống dịch. Cuộc họp là động thái “hâm nóng” lại tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không để xảy ra lơ là, chủ quan. Yêu cầu các cấp, các ngành cần đảm bảo phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái mới. Cấp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, "dịch ở đây không chỉ COVID-19 mà có thể nhiều bệnh dịch khác phát sinh trong điều kiện biến đổi khí hậu, đừng để dịch bệnh xảy ra rồi mới lúng túng xử lý". Đồng thời, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần có đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, cơ sở lưu trú… theo các bộ tiêu chí đã ban hành. Tỉnh sẽ đưa ra khuyến cáo chung trong giai đoạn hiện nay để các tầng lớp nhân dân có giải pháp phòng chống dịch hiệu quả.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19  phải đảm bảo hài hòa các mục tiêu đó là: phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và sẵn sàng để thúc đẩy phát triển kinh tế;Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ, ổn định sản xuất kinh doanh.
 
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 10.000 trường hợp. Cấp huyện đã rà soát chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng giai đoạn đầu gồm: hộ nghèo, hộ cần nghèo, gia đình có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội cơ bản xong. Hiện đang rà soát hơn 5.100 hồ sơ của các đối tượng còn lại để phê duyệt, chi trả sớm.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 30/06/2020

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 29/6.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, mặc dù tại Việt Nam đã trải qua hơn 2 tháng chưa xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng nhưng không vì thế mà chủ quan trong phòng chống dịch. Cuộc họp là động thái “hâm nóng” lại tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không để xảy ra lơ là, chủ quan. Yêu cầu các cấp, các ngành cần đảm bảo phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái mới. Cấp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, "dịch ở đây không chỉ COVID-19 mà có thể nhiều bệnh dịch khác phát sinh trong điều kiện biến đổi khí hậu, đừng để dịch bệnh xảy ra rồi mới lúng túng xử lý". Đồng thời, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần có đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, cơ sở lưu trú… theo các bộ tiêu chí đã ban hành. Tỉnh sẽ đưa ra khuyến cáo chung trong giai đoạn hiện nay để các tầng lớp nhân dân có giải pháp phòng chống dịch hiệu quả.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19  phải đảm bảo hài hòa các mục tiêu đó là: phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và sẵn sàng để thúc đẩy phát triển kinh tế;Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ, ổn định sản xuất kinh doanh.
 
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 10.000 trường hợp. Cấp huyện đã rà soát chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng giai đoạn đầu gồm: hộ nghèo, hộ cần nghèo, gia đình có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội cơ bản xong. Hiện đang rà soát hơn 5.100 hồ sơ của các đối tượng còn lại để phê duyệt, chi trả sớm.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 30/06/2020

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 29/6.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, mặc dù tại Việt Nam đã trải qua hơn 2 tháng chưa xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng nhưng không vì thế mà chủ quan trong phòng chống dịch. Cuộc họp là động thái “hâm nóng” lại tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không để xảy ra lơ là, chủ quan. Yêu cầu các cấp, các ngành cần đảm bảo phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái mới. Cấp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, "dịch ở đây không chỉ COVID-19 mà có thể nhiều bệnh dịch khác phát sinh trong điều kiện biến đổi khí hậu, đừng để dịch bệnh xảy ra rồi mới lúng túng xử lý". Đồng thời, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần có đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, cơ sở lưu trú… theo các bộ tiêu chí đã ban hành. Tỉnh sẽ đưa ra khuyến cáo chung trong giai đoạn hiện nay để các tầng lớp nhân dân có giải pháp phòng chống dịch hiệu quả.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19  phải đảm bảo hài hòa các mục tiêu đó là: phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và sẵn sàng để thúc đẩy phát triển kinh tế;Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ, ổn định sản xuất kinh doanh.
 
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 10.000 trường hợp. Cấp huyện đã rà soát chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng giai đoạn đầu gồm: hộ nghèo, hộ cần nghèo, gia đình có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội cơ bản xong. Hiện đang rà soát hơn 5.100 hồ sơ của các đối tượng còn lại để phê duyệt, chi trả sớm.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.861.388
Truy cập hiện tại 2.789 khách