Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Đề tài "Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue"
Ngày cập nhật 15/10/2017

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh có tên: "Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue" 

 

Thời gian thực hiện đề tài: từ 3/2018 đến 02/2019.

Các nội dung của đề tài:

Nội dung 1: Rà soát, đánh giá hiện trạng bộ chuẩn thông tin địa lý GISHue

Nội dung 2: Áp dụng Quy chuẩn Việt Nam hiện hành cho bộ chuẩn cơ sở thông tin địa lý GISHue và hệ thống hóa lại chuẩn dữ liệu địa lý cho nền GISHue.

Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng, nâng cấp bộ chuẩn CSDL GISHue cho một số lĩnh vực 14 sở, ngành, gồm: Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao, Công thương, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban dân tộc, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch.

Nội dung 4: Triển khai thiết kế CSDL GIS các ngành theo quy chuẩn.

Nội dung 5: Xây dựng công cụ kiểm tra dữ liệu theo chuẩn.

(Nguồn: trích từ Báo cáo số 1083/BC-STTTT ngày 03/10/2018 của Sở TT&TT về báo cáo hoạt động Khoa học và Công nghệ 09 tháng đầu năm 2018 và Kế hoạch hoạt động KH&CN 03 tháng cuối năm)

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.645
Hiện tại 3.970 khách