Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Đề tài “Nghiên cứu chuyển đổi và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 04/10/2018

     Kết quả của Đề tài “Nghiên cứu chuyển đổi và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế” đang được triển khai áp dụng thành công tại tỉnh.

 

     Trên cơ sở kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện với tên “Nghiên cứu chuyển đổi và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế”, Sở TT&TT Thừa Thiên Huế đã sử dụng sản phẩm đề tài để triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh, cung cấp hệ thống máy chủ ảo phục vụ để vận hành trang thông tin điện tử và phần mềm quản lý cho các các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.  Đến nay, hệ thống máy chủ ảo này hoạt động ổn định phục vụ tốt công tác quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.692.261
Hiện tại 941 khách