Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Kết quả của Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue"
Ngày cập nhật 31/10/2019

Kết quả của Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue" là bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực.

Bô chuẩn dữ liệu này đã đươc áp dụng đưa vào cấu hình cập nhật cơ sở dữ liệu trên hệ thống GIS của tỉnh, giúp công tác quản lý và sử dụng dữ liệu chuyên ngành của các ngành như: xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông… thuận lợi và đạt hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, các nhiệm vụ còn lại của đề tài sẽ được hoàn thành và kết quả của đề tài này sẽ tiếp tục được sử dụng trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

(Theo báo cáo tại Công văn 1122/STTTT-CNTT ngày 04/10/2019 của Sở TT&TT về việc báo cáo hoạt động KH&CN 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.868.444
Truy cập hiện tại 2.628 khách