Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin cần biết
Danh sách PVTT, VPĐD các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - 07/01/2021
Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Danh sách trang Thông tin điện tử tổng hợp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tính đến 04/12/2020)./.
Ban Quản lý dự án Vận hành hồ chứa trong tInh huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tinn quàn lý thiên tai toàn diện do Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã ban hành Thông báo khởi...
Danh sách VPĐD, PVTT hoạt động trên địa bàn tỉnh - tháng 8/2020
Tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Huế" cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế.    
Bộ Ngoại Giao vừa ban hành Công văn số 2277/BNG-UBBG ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Bộ Ngoại giao về việc phía Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.868.444
Truy cập hiện tại 1.446 khách