Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin cần biết
Danh sách PVTT và Văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn tỉnh - Cập nhật đến ngày 17/3/2020.

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, từ đó làm cơ sở nghiên cứu, điều chỉnh và tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, quy định quản lý sát với thực tiễn; đồng thời đưa ra các giải pháp, biện pháp thực thi pháp luật đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước được phân công trên địa bàn tỉnh.Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lịch tiếp công dân, tổ chức định kỳ của Ban Giám đốc Sở  6 tháng đầu năm 2020 đến quý cơ quan, tổ chức và công dân được biết.

Chỉ thị 04/CT-TTg về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Theo Công văn số 222/STTTT-TTBCXB ngày 17/02/2020 v/v tuyên truyền phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập...
Danh sách PVTT và Văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn tỉnh - Cập nhật tháng 13/02/2020.   Vui lòng xem file đính kèm./.  
Vui lòng xem file đính kèm./.  
Vui lòng xem file đính kèm./.
Vui lòng xem file đính kèm./.
Vui lòng xem file đính kèm./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.332.622
Truy cập hiện tại 283 khách