Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Triển khai tài khoản của cơ quan nhà nước đăng ký hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/03/2018

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 197/STTTT-CNTT về việc triển khai tài khoản của cơ quan nhà nước đăng ký hồ sơ trực tuyến.

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tài khoản đăng nhập Cổng dịch vụ công tỉnh được chuẩn hoá phục vụ cho việc đăng ký dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế theo nguyên tắc Tên đăng nhập là Chính là mã định danh của đơn vị; Mật khẩu: Mặc định thông tin theo tên đăng nhập.

Tài khoản này thay thế cho tài khoản do các đơn vị đã đăng ký trước đó. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị phải phân công nhân sự quản lý tài khoản theo chế độ bảo mật thông tin. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.067.261
Truy cập hiện tại 4.161 khách