Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Kế hoạch sát hạch nghiệp vụ triển khai dịch vụ công cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tỉnh năm 2018
Ngày cập nhật 31/07/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 313/UBND-CT ngày 13 tháng 01 năm 2018 về việc nâng cao trình độ, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch  số 809/KH-STTTT ngày 30/7/20148 về việc sát hạch nghiệp vụ triển khai dịch vụ công cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tỉnh năm 2018.

 

Theo đó, nội dung sát hạch gồm khả năng am hiểu về các quy trình, quy định liên quan đến triển khai dịch vụ công trực tuyến; Nghiệp vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan; Kỹ năng xử lý tình huống phát sinh liên quan đến quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Sát hạch dựa trên hình thức làm bài kiểm tra trên máy tính về các kiến thức liên quan đến quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến và bài thực hành giải quyết tình huống thực tế liên quan đến quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Hội đồng sát hạch do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập gồm Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên là lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Phòng Công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Sát hạch được tổ chức vào ngày 17/8/2018 tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  - Sở Thông tin và Truyền thông.

Việc sát hạch nghiệp vụ công nghệ thông tin để đánh giá năng lực cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan nhà nước có đủ kiến thức nghiệp vụ để hỗ trợ triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, góp phần hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, các cơ quan, đơn vị có phương án để nâng cao nghiệp vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.251.150
Truy cập hiện tại 73 khách