Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Xây dựng hệ thống xác thực tập trung cho các phần mềm
Ngày cập nhật 30/09/2013

Tích hợp các hệ thống thông tin, trao đổi, cung cấp cho mỗi cán bộ công chức, viên chức một tài khoản duy nhất để đăng nhập một lần cho các ứng dụng khi tham gia vào hệ thống xác thực tập trung.

Quy mô:
Được áp dụng cho việc quản lý tập trung các tài khoản đăng nhập cho các phần mềm ứng dụng thuộc khối cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

Phạm vi:
- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011.
 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.103.112
Truy cập hiện tại 1.685 khách