Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Xây dựng hệ thống chứng thực điện tử các văn bản pháp lý
Ngày cập nhật 30/09/2013

Đặt nền móng để đưa Thừa Thiên Huế lên một giai đoạn mới về ứng dụng CNTT, triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử một cửa ở giai đoạn 3. Triển khai hệ thống đăng ký văn bản pháp lý tại các đơn vị công chứng và các Sở, Ban, Ngành có chức năng cấp phép.

Quy mô:
Hệ thống sau khi xây dựng sẽ triển khai thí điểm một số đơn vị, sau đó sẽ nhân rộng ra các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.706
Hiện tại 3.988 khách