Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Dự án "Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh”
Ngày cập nhật 19/02/2014

 Ngày 12/02/2014, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 278/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đầu tư dự án “Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh”. Dự án sẽ được triển khai tại các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế với mục tiêu tin học hóa công tác quản lý nhân sự tại các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi trong việc báo cáo, thống kê, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

 Với tổng mức đầu tư là 526.082.000 đồng (Năm trăm hai sáu triệu không trăm tám hai ngàn đồng). Dự án sẽ tập trung một số nội dung :

- Hoàn chỉnh cấu trúc đầu vào: Hệ thống đảm bảo đầu vào dữ liệu quản lý nhân sự theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Cập nhật danh mục động: Hệ thống cập nhật thay đổi và biến động danh mục đáp ứng kịp thời sự thay đổi danh mục trong các quy định của Nhà nước về quản lý công chức viên chức.

- Thiết lập hệ thống báo cáo động: Hệ thống đưa ra các tiêu chí để có thể thiết lập các báo cáo theo mong muốn. Ngoài các báo cáo mẫu theo quy định, hệ thống có thể hỗ trợ thiết lập các báo cáo theo biểu mẫu của đơn vị quản lý nhưng không làm thay đổi kết quả báo cáo.

- Nâng cấp theo mô hình quản lý đa cấp: Hệ thống quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý cấp trên về nhân sự của đơn vị cấp dưới, đơn vị cấp dưới chủ động báo cáo kịp thời và nhanh chóng sự biến động nhân sự của đơn vị mình cho đơn vị quản lý cấp trên.

- Triển khai tích hợp vào Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phòng KHTC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.515.852
Hiện tại 44 khách