Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/10/2019

Trên cơ sở hiện trạng hệ thống phần cứng và phần mềm đã được xây dựng phục vụ dịch vụ công và cải cách hành chính cũng như để phù hợp với lộ trình xây dựng CQĐT của tỉnh. Việc triển khai dự án “Dịch vụ công trực tuyến - Giai đoạn 1” hoàn thiện các hạng mục thành phần cần thiết phục vụ Hệ thống chính quyền điện tử góp phần tạo một hệ thống thông tin dịch vụ hành chính công tập trung toàn tỉnh (từ cấp tỉnh đến cấp xã) ở mức độ 3 và 4 cung cấp trên môi trường internet. Cụ thể:

Qui mô, công suất:

- Xây dựng Hệ thống thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến: Tích hợp và trình diễn tập trung toàn bộ thông tin dịch vụ công  trên môi trường internet. Có nhiệm vụ giao dịch trực tiếp (tiếp nhận và trả kết quả) với người dân, doanh nghiệp,...

- Xây dựng Hệ thống thông tin tài khoản công dân, doanh nghiệp, tổ chức: tạo lập các CSDL về thông tin công dân, doanh nghiệp, tổ chức với đầy đủ các chính sách quản lý người dùng, đồng bộ với các CSDL ngân hàng. Cơ sở dữ liệu giao dịch, thực hiện hồ sơ trên cơ sở đồng bộ với Cơ sở dữ liệu Chứng thực văn bản điện tử (nâng cấp).

- Xây dựng Ứng dụng Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng dịch vụ hành chính công.

- Xây dựng Một cửa Trung tâm hành chính bao gồm: hệ thống một cửa tiếp nhận và trả kết quả và hệ thống một cửa xử lý thủ tục hành chính.

- Xây dựng Công cụ tổng hợp báo cáo Giám sát phục vụ chỉ đạo điều hành Dịch vụ hành chính công: phục vụ thống kê hồ sơ trực tuyến, thống kê theo từng dịch vụ công, từng đơn vị, theo nhiều đơn vị, giám sát tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

- Tích hợp chữ ký số, email, sms và một số tiện ích khác: Ký số vào ứng dụng và văn bản ban hành; thông báo tình trạng hồ sơ cũng như tình trạng thanh toán cho người dân, tổ chức và phụ trách bộ phận một cửa.

- Xây dựng cổng thanh toán trực tuyến: hỗ trợ công dân/tổ chức/doanh nghiệp thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Xây dựng Hệ thống quản lý chuyên ngành trên môi trường GIS Huế: Cung cấp thông tin quản lý chuyên ngành trên môi trường GIS; đồng bộ với dữ liệu chuyên ngành.

- Xây dựng Ứng dụng Dịch công trực tuyến trên nền tảng di động: Giúp công dân/tổ chức thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại di động.

- Hoàn chỉnh hệ thống thông tin tác nghiệp tại Trung tâm Hành chính công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế: Xây dựng Cổng hỗ trợ nhập đơn trực tuyến (eform) và các cơ sở dữ liệu thuộc tính danh mục các ngành phục vụ nhập đơn trực tuyến, đồng bộ với cơ sở dữ liệu (CSDL) thủ tục hành chính (TTHC) để cập nhật những thay đổi khi TTHC thay đổi đồng thời lưu lại lịch sử những thay đổi để tiện thống kê, tra cứu.

- Xây dựng phần mềm số hóa rút trích thông tin tài liệu: nhằm tự động nhân dạng và rút trích thông tin tài liệu theo định dạng định sẵn, hỗ trợ người dùng tự định nghĩa format nhận dạng và rút trích thông tin tài liệu, tự kiểm tra và chỉnh sửa thông tin rút trích và hỗ trợ chức năng tích hợp thông tin rút trích vào các Hệ thống quản lý tài liệu.

- Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến: Tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp, tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh được xây dựng nhằm cung cấp công khai thông tin và tạo môi trường giao tiếp, cung ứng dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng của các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và xã hội.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng việc tích hợp, chia sẻ, liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh cần thiết thực hiện nâng cấp các hệ thống phần mềm:

- Nâng cấp Hệ thống chứng thực pháp lý văn bản điện tử.

- Nâng cấp hệ thống xác thực tập trung (SSO) hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Phòng KHTC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.666.991
Hiện tại 1.776 khách