Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Dự án Hệ thống xử lý nước thải tại một số Trung tâm y tế cấp huyện và các Bệnh viện: Phong-Da liễu, Răng hàm mặt; Phục hồi chức năng tỉnh
Ngày cập nhật 02/07/2020

Ngày 19/6/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh viện Phong-Da liễu, Bệnh viện Răng hàm mặt và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Mục tiêu đầu tư xây dựng: Thu gom và xử lý triệt để nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh viện Phong-Da liễu, Bệnh viện Răng hàm mặt và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đạt thông số quy định tại cột A QCVN 28:2010/BTNMT.

Địa điểm thực hiện: Trong khuôn viên Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh viện
Phong-Da liễu, Bệnh viện Răng hàm mặt và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 74.953 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp y tế.

Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Mai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.017.779
Truy cập hiện tại 1.998 khách