Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin dự án
Trang bị hệ thống Camera (camera giám sát, camera quan sát) và lắp đặt hệ thống kỹ thuật giám sát hình ảnh tại các khu vực.
Trên cơ sở hiện trạng hệ thống phần cứng và phần mềm đã được xây dựng phục vụ dịch vụ công và cải cách hành chính cũng như để phù hợp với lộ trình xây dựng CQĐT của tỉnh. Việc triển khai dự án “Dịch vụ công...
Xây dựng kiến trúc ICT đô thị thông minh đóng vai trò nền tảng tổng thể làm căn cứ để địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan thiết kế, xây dựng các thành phần, chức năng, giải pháp và dịch...
Ngày 31/10/2013, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hoàn Chỉnh hệ thống thiết bị truyền thanh các xã thuộc vùng cao, vùng miền núi, biên giới, hải đảo Tỉnh Thừa Thiên Huế .
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị, cụ thể
Ngày 12/02/2014, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 278/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đầu tư dự án “Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh”. Dự án sẽ được triển khai tại các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế với mục tiêu tin học...
Đặt nền móng để đưa Thừa Thiên Huế lên một giai đoạn mới về ứng dụng CNTT, triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử một cửa ở giai đoạn 3. Triển khai hệ thống đăng ký văn bản pháp lý tại các đơn vị công chứng và các Sở, Ban, Ngành có chức năng cấp phép.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.246.793
Truy cập hiện tại 1.385 khách