Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin dự án
Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và công bố thông tin dự án Khu dân cư TĐC2 (gồm...
Ngày 19/6/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong...
Ngày 05/6/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú...
Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế...
Ngày 31/4/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1030/QĐ-UBND về việc bổ sung Dự án Nhà ở xã hội tại khu tái định cư Bàu Vá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế vào danh mục các dự án kêu...
Ngày 25  tháng 3 năm 2020,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND bổ sung Dự án khu dân cư Thủy Vân và Dự án Khu đô thị phía Bắc sông Như Ý tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương vào...
Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 830/QĐ-UBND bổ sung danh mục, công bố thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Khu văn hóa đa năng Lâm Viên Huế thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa...
Ngày 14/3/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 698/QĐ-UBND điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Bệnh viện Quốc tế Huế thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.363.972
Truy cập hiện tại 3.817 khách