Tìm kiếm
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế - Quá trình hình thành và phát triển
Ngày cập nhật 04/06/2013

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập chính thức vào ngày 01/10/2004 trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông tại Quyết định số 3288/QĐ-UB ngày 22/9/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông với 12 cán bộ, công chức đa số được điều chuyển từ Bưu điện tỉnh và tuyển mới.

Trụ sở chính được đóng tại 11 Lý Thường Kiệt (mượn phòng làm việc của Bưu điện tỉnh), đến tháng 12/2004 chuyển về trụ sở tại số 15 Lê Lợi (nay là Trung tâm Văn hóa Lê Bá Đảng). Đến tháng 3/2006, Sở được chuyển trụ sở tạm thời về 38 Phạm Văn Đồng (mượn phòng làm việc của Viễn thông TT Huế). Đến tháng 4/2007, Sở có trụ sở chính thức tại số 36 Phạm Văn Đồng cho đến nay. Đến năm 2008, Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và sáp nhập chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa – Thông tin tại Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trải qua hơn 10 năm hoạt động và trưởng thành, đến nay Sở Thông tin và Truyền thông có 73 biên chế, với 33 công chức tại các phòng chuyên môn thuộc Sở và 40 biên chế viên chức. Trình độ chuyên môn: Trên Đại học: 18 người (đạt tỷ lệ 24,6%); Đại học, Cử nhân: 50 người (đạt tỷ lệ 68,4%); trung cấp, sơ cấp: 05 người (đạt tỷ lệ 6,8%). Trình độ chính trị: Cử nhân: 03 đồng chí; Cao cấp: 04 đồng chí; Sơ cấp (xếp tương đương): 66 đồng chí.

Về cơ cấu tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông gồm 07 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thành lập năm 2006) và Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử (thành lập năm 2010).

Sở Thông tin và Truyền thông có Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với 35 đảng viên sinh hoạt tại 05 chi bộ trực thuộc. Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh với 73 đoàn viên sinh hoạt tại 03 Tổ công đoàn bộ phận. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh với 41 đoàn viên. Hội Cựu chiến binh gồm 05 hội viên.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong quá trình hoạt động đã tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh ban hành các Đề án, Quy hoạch thuộc các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Bưu chính, Viễn thông, Xuất bản – In – Phát hành, … và nhiều văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, triển khai tích cực, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng về cơ sở, đảm bảo cho các doanh nghiệp có môi trường hoạt động và cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng các dịch vụ, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. Qua các năm, nhiều tổ chức, cá nhân của Sở có thành tích xuất sắc được các cấp Trung ương, địa phương ghi nhận: Năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ TT&TT qua các năm, Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT và UBND tỉnh được trao cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở.

Với thời cơ và vận hội mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với phương châm “Đổi mới, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập và Tăng tốc” xứng đáng là một ngành vừa mang tính thời sự, kinh tế và kỹ thuật công nghệ cao của tỉnh nhà.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.525.653
Hiện tại 1.691 khách