Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
155 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
QĐ 453/QĐ-UBND01/03/202101/03/2021xCông bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
30/2020/NĐ-CP05/03/202005/03/2020xVề công tác văn thư
262 /KH-UBND20/12/201920/12/2019xKế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
31/2019/QĐ-TTg09/10/201909/10/2019xQuy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
3001/BTTTT-CATTT06/09/201906/09/2019xTriển khai văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống QLVBĐH
65/2018/QĐ-UBND16/11/201801/12/2018xBan hành Quy định sử dụng hệ thống Thư viện công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
286/BC-UBND31/10/201831/10/2018xKết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và kế hoạch năm 2019
15/2018/TT-BTTTT15/10/201801/01/2019xThông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
2197/QĐ-UBND05/10/201805/10/2018xVề việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
10/2018/TT-BTTTT29/06/201815/08/2018xQuy định chế độ báo cáo Thống kê Ngành Thông tin và Truyền thông
39 /2018/QĐ-UBND28/06/201809/07/2018xBan hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
202/QĐ-STTTT12/03/201812/03/2018xPhân công nhiệm vụ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an toàn thông tin Sở Thông tin và Truyền thông
Số: 27/2018/NĐ-CP01/03/201815/04/2018xSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
27/2018/NĐ-CP01/03/201815/04/2018xChính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
39/2017/TT-BTTTT15/12/201715/12/2017xThông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
101/2017/QĐ-UBND15/12/201726/12/2017xBan hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2331/QĐ-BTTTT15/12/201715/12/2017xQuyết định về việc công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin
37/2017/TT-BTTTT07/12/201723/01/2018xQuy hoạch sử dụng tần số phát thanh FM
31/2017/TT-BTTTT15/11/201715/11/2017xThông tư Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
88/2017/QĐ-UBND09/10/201720/10/2017xBan hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678
Tìm kiếm
Lượt truy cập - trang truyền thông
Truy câp tổng 573.981
Truy câp hiện tại 200