Tìm kiếm_UDCNTT
Chính quyền điện tử
Để xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai điện tử hóa bốn thành phần quan trọng là cơ quan điện tử, công chức điện tử, công dân điện tử và doanh nghiệp điện tử.
Thống kê truy cập
Truy cập tổng
Truy cập hiện tại 291