Hiệu quả phản ánh hiện trường
Việc phát triển đô thị thông minh được xem là nền tảng cũng như yêu cầu bắt buộc nếu Việt Nam muốn chuyển mình thành quốc gia có nền kinh tế số cũng như xã hội số trong những năm tới.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.
Các thành phố trên khắp thế giới đang dần tái cấu trúc để thích hợp hơn với tương lai, trong đó xem đại dịch COVID-19 như một cơ hội để đưa ra các giải pháp đô thị hứa hẹn sẽ cải thiện cuộc sống tốt hơn ngay sau khi khủng hoảng sức...
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn