Danh sách đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 13/02/2017

Danh sách đoàn viên các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐẢNG VIÊN

1.                  

Đặng Xuân Tuấn Long

Bí Thư Đoàn cơ sở

x

2.                  

Mai ThànhTrung

Phó Bí thư Đoàn Cơ sở

x

3.                  

Nguyễn Thị Quyên

UV BCH Đoàn cơ sở

x

4.                  

Lê Thị Kim Ngọc

UV BCH Đoàn Cơ sở

 

5.                  

Nguyễn Hữu Định

UV BCH Đoàn Cơ sở

 

6.                  

Hồ Văn Trọng

UV BCH Đoàn Cơ sở

x

7.                  

Võ Quang Huy

UV BCH Đoàn cơ sở

x

8.                  

Lê Thị Ngọc Ánh

Đoàn viên

x

9.                  

Phan Thanh Lít

Đoàn viên

 

10.              

Hoàng Diên Kỷ

Đoàn viên

 

11.              

La Thức

Đoàn viên

 

12.              

Nguyễn Hữu Đình Đức

Đoàn viên

 

13.              

Nguyễn Đình Minh Phú

Đoàn viên

 

14.              

Nguyễn Minh

Đoàn viên

x

15.              

Hoàng Thị Na

Đoàn viên

 

16.              

Cao Thị Xanh Phương

Đoàn viên

 

17.              

Bùi Hoàng Minh

Đoàn viên

x

18.              

Trần Trọng Hiếu

Đoàn viên

x

19.              

Lê Thị Phương Hòa

Đoàn viên

x

20.              

Đoàn Nguyễn Phương Thảo

PBT Chi đoàn TTCNTT

x

21.              

Lê Thị Nhật Thịnh

Đoàn viên

 

22.              

Lê Thị Minh Trang

Đoàn viên

 

23.              

Lê Quang Phúc

Đoàn viên

 

24.              

Hàn Tiểu Oanh

Đoàn viên

 

25.              

Lưu Tuấn Thành

Đoàn viên

 

26.              

Trịnh Quang Nhật Bình

Đoàn viên

x

27.              

Trần Phước Phú

Đoàn viên

 

28.              

Phạm Văn Dương

Đoàn viên

 

29.              

Đoàn Thị My Sa

Đoàn viên

 

30.              

Võ Thị Chi Mai

Đoàn viên

x

31.              

Trần Ngọc Mai

Ủy viên BCH chi đoàn

 

32.              

Nguyễn Miên Chương

Đoàn viên

 

33.              

Nguyễn Thị Bảo Chi

Đoàn viên

x

34.              

Lê Sỹ Tuấn

Đoàn viên

x

35.              

Trần Ngọc Anh Uyên

PBT Chi đoàn CQ Sở

 

36.              

Tôn Nữ Phương Thảo

Đoàn viên

x

37.              

Lê Trần Kim Quy

Đoàn viên

 

38.              

Dương Văn Sỹ

Đoàn viên

 

 

Xem tin theo ngày