Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại
15/08/2018

Nhằm thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, ngày 10 tháng 8 năm 2018 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5851  /UBND-CT chỉ đạo công tác nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở, ban ngành;các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

Tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử tại đơn vị, tổ chức;

Bảo đảm có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan tại cơ quan, đơn vị và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới.

Giải pháp phòng, chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp cần có chức năng cho phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại; có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật; Khi đề xuất các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc.

Các cơ quan, đơn vị khi mua sắm các thiết bị điện tử có kết nối Internet (như camera giám sát, router, modem DSL v.v...) cần thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin; trước khi đưa vào sử dụng cần thiết lập cấu hình an toàn thông tin phù hợp với quy định, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Xây dựng kế hoạch triển khai chữ ký số hàng năm; Xây dựng giải pháp phòng, chống mã độc tập trung cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá tổng thể về an toàn thông tin; Tổ chức theo dõi, thống kê chỉ số lây nhiễm mã độc trên các thiết bị đầu cuối, các hệ thống thông tin trong phạm vi bộ, ngành, địa phương mình; Xây dựng kế hoạch hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống mã độc; Xây dựng Đề án Triển khai hệ thống hạ tầng đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin tỉnh.

Ngoài ra, các đơn vị gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cũng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể nhằm để công tác phòng, chống phần mềm độc hại được triển khai hiệu quả.

 

PT
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.457.194
Hiện tại 2.685 khách